РУСУКРENG
Міжнародні стандарти – на підприємстві міжнародного рівня

На ПАТ «Концерн Стирол» розроблено і впроваджено систему менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO:9001, ISO:14001, OHSAS:18001, яка охоплює всі етапи життєвого циклу продукції підприємства – від її випуску до обслуговування і підтримки замовників. ПАТ «Концерн Стирол» першим серед підприємств хімічної промисловості України отримав сертифікат ISO:14001, який свідчить про міжнародне визнання. В процесі реалізації проекту представники вищого керівництва і внутрішні аудитори пройшли навчання за системою екологічного менеджменту. Також представники концерну відвідали кілька компаній, які впровадили стандарти серії 14000, і отримали необхідний практичний досвід.

На ПАТ «Концерн Стирол» розробку та впровадження системи здійснювали:

  • сектор стандартизації та сертифікації
  • сектор охорони природи
  • інші структурні підрозділи

Результатом цього процесу стала ефективна розробка і впровадження системи управління захистом навколишнього середовища. Сертифікація системи менеджменту якості є одним з показників успішності підприємства, бо демонструє всім операторам ринку стратегічну прихильність до принципів якості. 16 січня 2012 року система менеджменту якості ПАТ «Концерн Стирол» сертифікована міжнародним технічним товариством Bureau Veritas Certification, що діє в 150 країнах.

З 2007 року продукція «Концерну Стирол» підпадає під Регламент ЄС № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH) щодо їх виробництва та розміщення на ринку ЄС. Для реалізації REACH необхідна реєстрація речовин в центральній базі даних Європейського хімічного агентства (ЄХА), де ПАТ «Концерн Стирол» вже зареєструвало п'ять видів продукції:

  • аміак безводний
  • карбамід
  • селітра аміачна
  • селітра натрієва
  • нітрит натрію.