РУСУКРENG
Загальні збори акціонерів
Повідомлення
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 27.04.2011    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 14.09.2011    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 18.04.2012    
Зміни до Повідомлення про Загальні збори акціонерів 18.04.2012    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 14.12.2012    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 10.04.2013    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 28.11.2013    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 01.04.2014    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 09.02.2015    
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 10.04.2015 06.03.2015  
Зміни до Повідомлення про Загальні збори акціонерів 10.04.2015 03.04.2015  
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 16.07.2015 30.06.2015  
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 24.05.2016 21.04.2016  
Повідомлення про Загальні збори акціонерів 26.05.2017 14.04.2017  
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 26.05.2017 15.05.2017  
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 27.04.2018 27.03.2018  
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів 27.04.2018, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства 11.04.2018  
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2018 16.04.2018  
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27.04.2018 25.04.2018   
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 30.08.2018 30.07.2018  
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 30.08.2018

30.07.2018

  
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів 30.08.2018  30.07.2018  
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів 30.08.2018 30.07.2018   
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2019 25.03.2019  
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,  які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 26.04.2019 24.04.2019  
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 16.04.2020 16.03.2020  
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,  які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 16.04.2020 15.04.2020  
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 27.04.2021 26.03.2021  
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,  які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 27.04.2021 26.04.2021  
Протоколи
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Протоколи Загальних зборів акціонерів 27.04.2011    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 14.09.2011    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 18.04.2012    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 14.12.2012    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 10.04.2013    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 28.11.2013    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 01.04.2014    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 09.02.2015    
Протоколи Загальних зборів акціонерів 10.04.2015 27.04.2015  
Протоколи Загальних зборів акціонерів 16.07.2015 24.07.2015  
Протоколи Загальних зборів акціонерів 24.05.2016 07.06.2016  
Протоколи Загальних зборів акціонерів 26.05.2017 12.06.2017  
Протокол про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів 27.04.2018 15.05.2018  
Протоколи про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів 30.08.2018 13.09.2018  
Протоколи про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів 26.04.2019 08.05.2019  
Протоколи про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів 16.04.2020 29.04.2020  
Протоколи про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів 27.04.2021 12.05.2021  
Наглядова рада
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Наглядова рада  27.04.2021  
Правління
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Правління  13.11.2020  
Ревізійна комісія
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Ревізійна комісія  27.04.2021